Октомври 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Покана за "Почистване на офис помещенията, коридорите, стълбищата, стълбищните площадки и санитарните възли в административна сграда на РЗИ - Благоевград “

17.07.2018 14:48:20

На основание чл.20, ал.4, т.3 от Закон за обществените поръчки, във връзка с чл. 57, ал.1, т. 2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ – Благоевград, с оглед необходимостта от осигуряване на услуга за почистване на офис помещенията на 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти етаж, коридорите, стълбищата, стълбищните площадки и санитарните възли на изброените етажи в административна сграда на РЗИ - Благоевград, град Благоевград, Ви каня за участие в процедура, чрез директно възлагане за избор на изпълнител, които да извършва почистване на офис помещенията, коридорите, стълбищата, стълбищните площадки и санитарните възли в административна сграда на РЗИ - Благоевград