Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Покана за участие в дейности по Националната стратегия на Република България - за извършване на профилактични прегледи и провеждане на изследване с мобилен ехограф

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и във връзка с чл. 44 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ-Благоевград

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА

За участие в процедура, чрез директно възлагане за сключване на договор за избор на лечебно заведение, което да извърши профилактични прегледи за социално значими заболявания с мобилен ехограф на територията на област Благоевград от специалист „Вътрешни болести“, на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост, от ромски произход, и на лица, живеещи вотдалечени райони от лечебните заведения в изпълнение на дейностите по Приоритет „Здравеопазване“ от Националния план за действие за периода 2022-2023 г. към Националната стратегия на Р България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г., във връзка със Заповед № РД – 01 – 439/07.08.2023 г. на министъра на здравеопазването.

Предмет: „Избор на лечебно заведение за извършване на не по-малко от 150 /сто и петдесет/ профилактични прегледи от специалист „Вътрешни болести“ и провеждане на изследване с мобилен ехограф с последващо интерпретиране на резултата, и при необходимост назначаване на терапия на лица от ромски произход, и на лица, живеещи в отдалечени райони от лечебни заведения в населени места на територията на област Благоевград, с мобилен кабинет, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“

Заглавие Дата Файл
Покана 2023-08-10 09:58:09 Изтеглете файл