Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ОТ ЗОП

18.03.2020 16:19:36

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВНЕДРЯВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕГРИРАНА ОБЛАЧНА СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЛИЗАЩИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕЗ ГКПП – КУЛАТА, ГКПП – ЗЛАТАРЕВО, ГКПП – СТАНКЕ ЛИСИЧКОВО, ГКПП – ИЛИНДЕН.“

Покана за "Почистване на офис помещенията, коридорите, стълбищата, стълбищните площадки и санитарните възли в административна сграда на РЗИ - Благоевград “

22.01.2020 11:28:16

На основание чл.20, ал.4, т.3 от Закон за обществените поръчки, във връзка с чл. 57, ал.1, т. 2 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ – Благоевград, с оглед необходимостта от осигуряване на услуга за почистване на офис помещенията на 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти етаж, коридорите, стълбищата, стълбищните площадки и санитарните възли на изброените етажи в административна сграда на РЗИ - Благоевград, град Благоевград, Ви каня за участие в процедура, чрез директно възлагане за избор на изпълнител, които да извършва почистване на офис помещенията, коридорите, стълбищата, стълбищните площадки и санитарните възли в административна сграда на РЗИ - Благоевград