Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград

Във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР – 23/13.11.2019 г. от централен орган за покупки,  на основание чл.82 от ЗОП, и провеждане на процедура по вътрешния конкурентен подбор за възлагане на обществена пъръчка, с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград“, в електронен софтуер за възлагане на обществени поръчки /СЕВОП/

Документи
Обявление за приключване на договор 2021-08-03 16:22:13 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2021-03-15 16:12:18 Изтеглете файл
Договор с Петрол АД 2021-03-15 16:02:31 Изтеглете файл
Заповед за избор на изпълнител 2021-02-17 16:24:24 Изтеглете файл
Покана за сключване на договор с Петрол АД 2021-02-12 16:35:36 Изтеглете файл
Доклад от работата на комисията 2021-02-12 16:23:14 Изтеглете файл
Уведомителни писма 2021-02-12 16:21:17 Изтеглете файл
Протокол по чл.82, ал.4, т.1 от ЗОП 2021-02-12 16:16:57 Изтеглете файл
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2021-02-08 15:52:31 Изтеглете файл
Писмо до "Петрол" АД за провеждане на жребий 2021-02-05 16:14:08 Изтеглете файл
Писмо до "Лукоил България" ЕООД за провеждане на жребий 2021-02-05 16:12:09 Изтеглете файл
Декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП 2021-01-29 11:10:23 Изтеглете файл
Заповед за комисия 2021-01-29 09:45:11 Изтеглете файл
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП 2021-01-21 16:49:55 Изтеглете файл
Образец на договор 2021-01-21 16:47:41 Изтеглете файл
Покана до Шел България ЕАД 2021-01-21 16:34:04 Изтеглете файл
Покана до Петрол АД 2021-01-21 16:28:06 Изтеглете файл
Покана до Лукоил България ЕООД 2021-01-21 16:23:00 Изтеглете файл
Допълнително споразумение 1 от 09.12.2020 г . към РС N СПОР 23/13.11.2019 г. 2021-01-06 16:31:48 Изтеглете файл
Договор с ШЕЛ България ЕАД 2020-02-03 09:08:31 Изтеглете файл
Покана за сключване на договор 2020-01-07 14:23:17 Изтеглете файл
Писмо до Шел 2019-12-23 12:28:25 Изтеглете файл
Писмо до Петрол 2019-12-23 12:28:01 Изтеглете файл
Писмо до Лукойл 2019-12-23 12:27:01 Изтеглете файл
Заповед за определяне на изпълнител 2019-12-23 12:25:54 Изтеглете файл
Образци на документи 2019-12-23 12:05:58 Изтеглете файл
Доклад от заседания на комисията 2019-12-19 17:03:06 Изтеглете файл
Протокол по чл. 82 от ЗОП 2019-12-19 17:02:41 Изтеглете файл
Декларации по 103, ал.2 ЗОП 2019-12-12 10:55:53 Изтеглете файл
Заповед за комисия 2019-12-11 10:35:26 Изтеглете файл
Покана Шел 2019-11-27 11:24:07 Изтеглете файл
Покана Петрол 2019-11-27 11:23:53 Изтеглете файл
Покана Лукойл 2019-11-27 11:22:01 Изтеглете файл
Рамково споразумение 2019-11-27 11:01:20 Изтеглете файл