Покана: „Доставка на компютърна и офис техника“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл.20, ал.4 от ЗОП и във връзка чл.56 от Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ – Благоевград, Ви кани за участие в процедура за събиране на оферти за „Доставка на компютърна и офис техника“ по техническо задание, дадено в приложение.

Документи
Покана: „Доставка на компютърна и офис техника“ 2018-12-06 16:12:06 Изтеглете файл