ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В РЗИ – БЛАГОЕВГРАД

Документи
ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2020-01-22 10:35:18 Изтеглете файл
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В РЗИ - БЛАГОЕВГРАД 2020-01-22 10:32:12 Изтеглете файл
Отменени - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В РЗИ – БЛАГОЕВГРАД 2016-06-08 14:04:00 Изтеглете файл