Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград

Във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР – 5/22.03.2021 г. от централен орган за покупки,  на основание чл.82 от ЗОП, и провеждане на процедура по вътрешния конкурентен избор за възлагане на обществена пъръчка, с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград“, в електронен софтуер за възлагане на обществени поръчки /ЦАИС ЕОП/

Документи
Сключен договор за обществена поръчка 2021-08-13 16:28:54 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 2021-08-13 11:40:47 Изтеглете файл
Покана за сключване на договор с Петрол АД 2021-06-30 16:42:07 Изтеглете файл
Решение за избор на изпълнител 2021-06-23 15:53:59 Изтеглете файл
Уведомителни писма 2021-06-23 15:20:04 Изтеглете файл
Доклад от работата на комисията 2021-06-23 14:50:22 Изтеглете файл
Протокол от работата на комисията 2021-06-23 13:45:33 Изтеглете файл
Заповед комисия 2021-06-10 10:36:40 Изтеглете файл
Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП 2021-06-01 11:58:43 Изтеглете файл
Образец на техническо предложение 2021-06-01 11:57:29 Изтеглете файл
Проект на договор за гориво 2021-06-01 11:52:28 Изтеглете файл
Покана за участие до изпълнителите в СПОР 5/22.03.2021 г. 2021-06-01 11:45:20 Изтеглете файл
Рамково споразумение 2021-06-01 11:33:20 Изтеглете файл