Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Покана за участие в изпълнение на дейности по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. за извършване на акушеро – гинекологични профилактични прегледи

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и във връзка с чл. 44 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ-Благоевград

ОТПРАВЯМЕ ПОКАНА

За участие в процедура, чрез директно възлагане за сключване на договор за избор на лечебно заведение, което да извърши акушеро – гинекологични профилактични прегледи в област Благоевград на лица от обособени уязвими общности, с концентрация на бедност, с мобилен кабинет, в населени места с компактно ромско население, в изпълнение на дейностите по Приоритет „Здравеопазване“ от Националния план за действие за периода 2022-2023 г. към Националната стратегия на Р България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г., във връзка със Заповед № РД – 01 – 439/07.08.2023 г. на министъра на здравеопазването.

 

Предмет: „Избор на лечебно заведение за извършване на не по-малко от 175 /сто седемдесет и пет/ акушеро-гинекологични профилактични прегледи и вземане на проба за цитологично изследване от цитонамазка с последващо интерпретиране на резултата и при необходимост назначаване на терапия на лица от ромски произход, и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места на територията на област Благоевград, с мобилен кабинет, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“

Документи
Покана 2023-08-10 09:36:19 Изтеглете файл