Покана: „Доставка на компютърна техника“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и във връзка с Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ – Благоевград, Ви кани за участие в процедура за събиране на оферти за „Доставка на компютърна техника“ по техническо задание, дадено в приложение.

Документи
Покана: „Доставка на компютърна техника“ 2019-11-08 10:17:15 Изтеглете файл