Август 2023
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Доставка на 1 брой пътнически микробус

Доставка на 1 брой пътнически микробус /нов/ за нуждите на РЗИ-Благоевград“ в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.1. по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г.

Документи
Обявление за възложена поръчка 2018-12-14 16:11:46 Изтеглете файл
Договор ВЕСТАУТО-М ООД 2018-12-06 16:23:32 Изтеглете файл
Писмо до управителя на Вестауто-М ООД 2018-10-24 10:25:31 Изтеглете файл
Заповед за обявяване на класиране 2018-10-24 10:24:41 Изтеглете файл
Доклад за дейността на комисията 2018-10-24 10:23:30 Изтеглете файл
Протокол 2 от заседание на комисията 2018-10-24 10:22:58 Изтеглете файл
Заповед за комисия 2018-10-17 15:57:48 Изтеглете файл
До всички заинтересовани - Отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" 2018-10-17 15:28:07 Изтеглете файл
Протокол 1 от заседание на комисията 2018-10-17 15:27:17 Изтеглете файл
Приемно-предавателен протокол 2018-10-17 15:26:13 Изтеглете файл
Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП 2018-10-17 15:25:59 Изтеглете файл