Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград 2022

Във връзка със сключено рамково споразумение № СПОР – 5/22.03.2021 г. от централен орган за покупки,  на основание чл.82 от ЗОП, и провеждане на процедура по вътрешния конкурентен избор за възлагане на обществена пъръчка, с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспекция – Благоевград“, в електронен софтуер за възлагане на обществени поръчки /ЦАИС ЕОП/

Документи
Покана за сключване на договор 2022-04-27 13:33:14 Изтеглете файл
Решение за избор на изпълнител 2022-04-11 16:53:35 Изтеглете файл
Доклад от работата на комисията 2022-04-11 11:29:15 Изтеглете файл
Протокол 2 от работа на комисия 2022-04-11 11:08:21 Изтеглете файл
Протокол 1 от работа на комисия 2022-04-04 13:48:03 Изтеглете файл
Декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП 2022-03-16 09:37:00 Изтеглете файл
Образец на техническо предложение 2022-03-16 09:34:00 Изтеглете файл
Проект на договор за гориво 2022-03-16 09:31:00 Изтеглете файл
Покана за участие до изпълнителите в СПОР 5/22.03.2021 г. 2022-03-16 09:30:50 Изтеглете файл
Рамково споразумение 2022-03-16 09:30:00 Изтеглете файл